ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพรสตัน กร๊ป
270/165 ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 081-634-6805 email : amn.thap@gmail.com Line : 081-634-6805
ระบบ LIS

 
     Medical Laboratory Information System (LIS) คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่เป็นแบบรวมศูนย์ สามารถใหบริการตรวจด้าน เคมีคลินิก โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และ อื่น ๆ
     ระบบงานจัดเป็นประเภท Cloud Application เปิดให้บริการได้ตลอด 24 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สามารถ จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ระบบงานนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้บน Tablet PC และโทรศัพท์มือถือ (Mobile devices) จึงเพิ่มความสะดวกให้กับแพทย์ และผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น.
 
ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม โดย ระบบนี้มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่
  1. MLIS Basic
  2. MLIS SME
  3. MLIS Enterprise